Akdeniz Gençlik Derneği

Derneğimizin yaptığı faaliyetlerden bazıları
Etkinliklerimiz

Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için derneğimiz bünyesinde etkinlikler düzenliyoruz.Mevcut etkinkliklerimizi web sitemizin ''Etkinlikler'' bölümü üzerinden takip edebilirsin.

Kariyer

Üniversitede okuyan öğrencilerin kariyerlerinin oluşum ve gelişimine katkıda bulunup, staj imkanları sağlamak veya iş bulmada destek oluyoruz.

Projeler Üretiyoruz.

Derneğin hedef kitlesini oluşturan kişilerin kültürel, çevresel ve ekonomik sorunlarını saptamak, bu sorunlara dikkat çekip çözümler üretmek için bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak üzerine çalışmalar yapıyoruz.

Eğitimler Veriyoruz.

Gençlerin kendilerini geliştirip boş zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli eğitim ve kurslar düzenliyoruz.

Araştırma

Gençlerin sorunlarını saptamak ve çözümlemek için çeşitli faliyetlerde bulunup anket çalışmaları yapıyoruz.

Gençlerin Sosyal Girişimlerine Destek Veriyoruz

Gençlerin sosyal girişim projelerine mentorluk edip projelerini geliştirmeleri ve gerçekleştirmeleri için destek veriyoruz.