DİL ÖĞRENME ÜZERİNE

Bir iletişim aracı olarak dil, insanoğlunun doğuştan itibaren gerek kişisel gelişimde gerekse bireyin toplumsallaşması sürecinde bir araçtır. Öğrenme sürecinde dil, nesnelerin nitel ve nicel farklılıklarını ayırmada, anımsamada ve bilme sürecinde etkindir. Yani insanı diğer hayvan ve canlılardan ayırmaktadır. Çünkü kompleks olan beyin ve zihin yapısı hayvanları kendi aralarında kurduğu dilden çok farklı olduğu gibi dile gelen düşünceleri aktarmada, açıklamada ve anlaşmada kendini göstermektedir. Hayvanlar ise bir takım ses ve hareketlerle kendi aralarında bir iletişim kurmaktadır. Burada konumuz gereğince önemli olan şey; ‘Nasıl oluyor da bir dilde konuşmayı, düşünmeyi ve iletişim kurmayı bu kadar kolay öğreniyoruz?’ Veyahut, bu kadar kolay dil öğrenmenin tekniği ne olabilir?

Felsefenin de konusu olan dil, düşünce ve zihin arasındaki bağlam filozofları çok meşgul etmiştir. Platon’un doğuştan gelen bir fikrin olup olmadığına cevabı şöyledir: ‘duyular ve nesneler aracılığıyla bir öğrenme süreci olmaz, dogmatik olan ve her zaman zihinde var olan şeyleri sadece hatırlarız, ya da geri çağırırız.’ İngiliz empirist J. Lock’a göre ise, ‘deneyimleyerek ve duyular aracılığıyla boş olan zihnimizi bir takım olgular çıkarıp ekleyerek’ bir öğrenme sürecinin olduğunu söylemektedir. 1960’lı yıllarda bu tartışmaya dâhil olan Amerikalı dilbilimci, Noam Chomsky ise özellikle dil öğrenme sürecinde neler olduğunu söylemektedir. Chomsky’e göre dilin biyolojik temelli olduğunu, yani ‘dil edinme aracı’ olarak söylemektedir. Dili, bilincimizin bir parçası olarak görmektedir. Bir insanın öğrenmek istediği dile maruz kaldığında öğrenmemesi mümkün olmadığını, öğrenme sürecinde ise kelimeler arasında bir hiyerarşinin olduğunu söylemektedir. Bu hiyerarşi bağlamında o kelimenin, fiil mi, isim mi gibi ayrımlarım zihinsel bir eğilimde olduğunu söylemektedir. Yani dili, zihinsel bir fenomen, insan psikolojinin bir parçası olarak görmektedir. Dolayısıyla Chomsky’e göre dil öğrenme zorluğunun olmadığını sadece o, kelimeler arasındaki hiyerarşiyi gördüğümüz zaman çok kolay olduğunu söylemektedir.

Article by muhittin alp

Leave your comment